Aktuelt

Velkommen i Turup

Stisystemet, det grønne område og legepladsen

Der sker en del på det grønne område i øjeblikket. Efter Bylauget har overtaget vedligeholdelse og pasning af området, er der plantet en hel del træer langs stisystemet. En stor del af disse træer er frugttræer, hvor det er tanken at alle byens borgere kan nyde godt af de mange forskellige frugter der kommer på træerne når de om nogle år begynder for alvor at bære frugt.

 

Der er anlagt en kompasrose rundt om en 1000 års eg i den sydvestlige del af det grønne område og Bylauget er fuld gang med at lave en ottekantet bænk, der forventes, at blive sat op på flisebelægningen omkring egen, her i foråret 2017.

 

Nedrivning af DagligBrugsen

DagligBrugs og den nedbrændte ejendom bag DagligBrugsen er revet ned.

 

Den fremtidige udformning og anvendelse af området planlægges i samarbejde med Bylauget.

 

Atealet er jævnet og der er gjort klat til næste fase. Der er sået græs og sat forårsløg. Kommunen har overdraget vedligeholdelsen af arealet til Borgergruppen og Bylauget. Der er i øjeblikket planer om at etablere en lille æblelund i midten af dette område.

 

Den vejomlægning der tidligere har været omtalt, er for nuværende sat i bero.