Projekter

Velkommen i Turup

Hvad sker der i Turup lige nu

Turup-Hesle Bylaug, Borgergruppen og Assens Kommune arbejder i øjeblikket på 2 projekter.

Det ene projekt handler om området ved den nu nedlagte DagligBrugs og den nedbrændte ejendom bag DagligBrugsen og det andet projekt handler om det grønne område mellem sportspladsen/legepladsen og den bymæssige bebyggelse.

Efter Brugsen er lukket har Assens kommune erhvervet denne ejendom samt den bagved liggende nedbrændte ejendom med henblik på at rive bygningerne ned og renovere området. Bylauget og Borgergruppen og Assens Kommune arbejder iøjeblikket med planer for den fremtidige anvendelse af området og i disse planer indgår omlægning af Ulskovvej og Vedtoftevej, så der bliver en bedre og mere sikker tilslutning til Turupvej og der arbejdes også for en eventuel busholdeplads i dette område. Men Bylauget har desværre erfaret at der kan være lange udsigter til især vejprojektet. Der er nemlig ikke afsat økonomiske midler i Assens kommunes budget dette projekt.

Det grønne område, er det område, der har ligget brak de senere år. Kommunen har vedtaget, at det ikke længere skal forpagtes ud. Driften af området er blevet overdraget til Bylauget og Borgergruppen. De eksisterende stier bevaret som de er og området er udvidet med en åben plads med nye stiforbindelser. I området har Bylauget plantet frugttræer og andre buske og træer der kan være til glæde og gavn for de personer der benytter området. I stisystemet er der etableret en rund flisebelagt plads, udført som en kompasrose og i midten er der plantet en 1000 års eg. Rundt om egen har Bylauget bygget en ottekantet bænk. Kærlighedsbænken, som den også kaldes.

Du kan se mere i vores aktivitskalender, som ajourføres jævnligt og du kan også føle os på Facebook "Hvad sker der i Turup og omegn".

Aktivitskalenderen kommer du til ved at trykke her X